Polska Czyta
Bobrowa PDF Drukuj E-mail
Napisał GBP   
wtorek, 11 maj 2010
Historia Biblioteki Publicznej w Bobrowej

„Jak pamiętam początki czytelnictwa w Bobrowej były takie. Książki pożyczał ks. Błażej Potoczek z Nagoszyna („był proboszczem na Parafii w Nagoszynie w latach 1906-1919). Nie wiem czy była to jego własna biblioteka, czy parafialna. Ja pożyczałem tam książki już w 1910 r." - wspomina p. Bronisław Harla (syn Jana Harli i Anny z domu Osak).

W czasach międzywojennych w Bobrowej była tzw. ruchoma biblioteka z powiatu. Została ona zorganizowana staraniem koła młodzieży „Znicz" w Bobrowej. Księgozbiór tej biblioteki mieścił się w szafce - regale na książki. Bibliotekę prowadził p. Stanisław Wilczyński. On też, co jakiś czas wymieniał cały księgozbiór w powiecie. Wymiana odbywała się bezpłatnie. Przed 1939 r. Bronisław Harla i Stanisław Wilczyński wypożyczali książki z Dębicy. Wypożyczanie odbywało się za odpowiednią odpłatnością ( ... dwa złote na miesiąc, za tę kwotę można było wymienić 4 książki... ) W latach 1939 - 1945 bibliotekę prowadził kierownik szkoły p. Jęczalik. Z biblioteki mógł korzystać każdy kto tylko chciał czytać. W 1947 r. syn p. Bronisława Harli, Leopold był uczniem Liceum Pedagogicznego w Dębicy i jako przyszły nauczyciel odbywał kilkudniową praktykę w Bibliotece Powiatowej w Dębicy u p. Zofii Leśniak. Podczas tej praktyki dowiedział się o możliwości powołania punktu bibliotecznego we wsi. Skorzystano z nadarzającej się okazji i tak dzięki ludziom, którzy kochali czytać powstał punkt biblioteczny. W 1948 r. Bronisław Harla został pierwszym bibliotekarzem punktu bibliotecznego w Bobrowej mieszczącego się w domu prywatnym p.Harli. Punkt biblioteczny prowadzony był do 1959 r.

W 1959 r. została powołana Gromadzka Biblioteka Publiczna, której kierownikiem został Bronisław Harla, który funkcje tę sprawował do 1967 r. (odszedł na rentę z powodu szybko pogarszającego się stanu zdrowia). Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej księgozbioru dokonano 03 listopada 1959 r.

W okresie prowadzenia biblioteki czyli w latach 1959 -1967 Bronisław Harla należał do najlepszych bibliotekarzy w powiecie dębickim. Osiągał najlepsze wyniki w zakresie czytelnictwa, jak i w działalności kulturalnej w bibliotece. Z tego tytułu był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany - nagrodami honorowymi i pieniężnymi.

W czasie przejmowania biblioteki w roku 1989 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Bobrowej liczył 8140 woluminów a na dzień dzisiejszy księgozbiór wynosi 17.242 woluminy. Środki na zakup księgozbioru od 1992 r. przekazywane są z budżetu gminy.

Praca w Bibliotece Publicznej w Bobrowej cały czas odbywa się na 1/2 etatu tj. (20 godzin tygodniowo). Pracownicy tej biblioteki starają się jednak sprostać wymaganiom czytelników co przekłada się tak na wzrost wypożyczeń jak i wzrost liczby czytelników.

W bibliotece prowadzone są różnego rodzaju konkursy mające na celu rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka współpracuje z Zespołem Szkół Publicznych w Bobrowej. Z braku odpowiedniego lokalu czytelnicy z Bobrowej są zapraszani na spotkania autorskie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie.

Warunki lokalowe Biblioteki Publicznej w Bobrowej były cały czas bardzo trudne. Biblioteka prowadziła swoją działalność w różnych lokalach min. mieściła się w domach prywatnych. Jednym z nich był stary dom Państwa Skowronów (obecnie siedlisko Państwa Świstaków). W lokalach użyteczności publicznej, w których brak było centralnego ogrzewania, oraz sanitariatów. Jednym z wielu była w 1974 r. Remiza OSP w Bobrowej, w 1978 r. świetlica wiejska. Od roku 1989 swoją działalność biblioteka przenosiła kilka razy: mieściła się w świetlicy wiejskiej, następnie w tzw." Agronomówce", potem przeniesiono ją na powrót do świetlicy wiejskiej, następnie w 2000 roku na potrzeby biblioteki przekazano pomieszczenia po starym ośrodku zdrowia. Jak trudne były to warunki, przede wszystkim w okresie zimowym podczas braku odpowiedniego ogrzewania dla księgozbioru, pracowników wraz z czytelnikami informuje nas o tym protokół już z 21.VI.1977 r. z przeprowadzonego społecznego przeglądu warunków pracy w Bibliotece Publicznej w Bobrowej, czytamy w nim: " ... wejście bezpośrednio z pola, lokal jest bardzo zimny, na posadzce cementowej położony gumolit, brak zaplecza gospodarczego i urządzeń sanitarnych" celem przeglądu było zapoznanie się z warunkami pracy i ustaleniem terminu poprawy warunków.

W maju 2008 r. dzięki staraniom wójta Krzysztofa Moskala, oraz członków Rady Gminy w Żyrakowie w pozyskanym od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa lokalu dokonano zaadoptowania go na potrzeby biblioteki oraz centrum informatycznego.
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.